Hỗ trợ khách hàng

Chính sách bảo mật

Hương Bảo cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi khách hàng theo nội dung "Chính sách bảo mật" dưới đây.

1. Mục đích, phạm vi thu thập thông tin

Hương Bảo đảm bảo chỉ thu thập thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

- Liên hệ, gửi thông tin xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website store.huongbao.com, nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.
- Tạo lập và duy trì tài khoản của khách hàng trên website store.huongbao.com
- Thông báo các chương trình tri ân khách hàng thân thiết.

Để truy cập và mua hàng tại store.huongbao.com, khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Email, , Số Điện Thoại…). Mọi thông tin phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Hương Bảo không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo. 

* Lưu ý:
- Hương Bảo chỉ thu thập thông tin về những đơn hàng đã thanh toán. Chúng tôi cam kết không lưu trữ thông tin về số tài khoản của khách hàng. Khách hàng có nghĩa vụ tự bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin hộp thư điện tử.
- Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý website store.huongbao.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba, chúng tôi sẽ có biện pháp phòng tránh và xử lý những vấn đề này.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Hương Bảo sử dụng thông tin của thành viên trong phạm vi sau:

- Cung cấp các dịch vụ mới đến thành viên.
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin, nhật ký hoạt động giữa thành viên và Hương Bảo.
- Ngăn ngừa các hoạt động giả mạo thành viên.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Hương Bảo có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của các thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
- Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho các thành viên khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên.

Ví dụ : Các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của Hương Bảo và các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển. Hương Bảo thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng hoặc các cơ quan chức năng yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hương Bảo.

4. Cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin thành viên

- Bộ phận quản lý Hương Bảo và các bộ phận liên quan đến việc hỗ trợ chăm sóc khách hàng.
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an đang điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Cách thức thành viên điều chỉnh thông tin cá nhân

- Thông tin cá nhân của thành viên trên store.huongbao.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Hương Bảo. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân theo các bước sau:

+ Truy cập website store.huongbao.com
+ Chọn mục “Tài khoản của bạn”
+ Thực hiện điều chỉnh theo nhu cầu

6. Cam kết bảo mật thông tin

- Chúng tôi cam kết sử dụng các biện pháp quản lý, kỹ thuật phù hợp để bảo vệ thông tin đã thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng. Nếu trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Hương Bảo sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ.

7. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lí thông tin

Địa chỉ: Hương Bảo, tầng trệt An Đông Plaza, 18 An Dương Vương, Phường 9, Quận 5, TP.HCM